سطل زباله گالوانیزه 160 لیتری مکعب پاندولی

سطل زباله گالوانیزه 160 لیتری مکعب پاندولی
https://mazandpak.ir/?p=341


md_d003d_مخزن_زباله_گالوا

سطل زباله گالوانیزه GAL 102   از جنس گالوانیزه بوده و دارای ظرفیت بالا جهت جمع آوری زباله بوده و به علت پاندولی بودن تخلیه مخزن از زباله به آسانی صورت میگیرد .